Ομιλία με θέμα "Πλημμυρικά φαινόμενα, Σεισμοί στη Δυτική Αττική"

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκδηλώσεων του Δημοτικού Ελεύθερεου Πανεπιστήμιου και διοργανώθηκε από το Δήμο Περιστερίου.

Η ομιλία έλαβε χώρα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19.00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου.