• slide40

  slide40

 • slide39

  slide39

 • slide38

  slide38

 • slide37

  slide37

 
Καθηγητής
Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
 
Πρόεδρος
Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος
 
Διευθυντής ΠΜΣ
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών και Κρίσεων»
 
Πρόεδρος
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ