Κατολίσθηση Χαροκόπι Ιωαννίνων, 2005

Αποστολή στο Χαροκόπι Ιωαννίνων μετά από μεγάλης έκτασης κατολίσθηση και την κατάρρευση τριών σπιτιών 31 Δεκεμβρίου 2005