Σεισμός Λευκάδα 2003

Αποστολή στο σεισμό μεγέθους M 6.4 που έπληξε την Λευκάδα την 14 Αυγούστου 2003