Βόρεια Ιταλία - Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των σεισμών 20 και 29 Μαϊου 2012

 

em_rom_eq_230