Ανακοίνωση Υποψηφιότητας

για τη Θέση του Πρύτανη

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Πανεπιστήμιό μας, ως κυρίαρχος θεσμός της Ελληνικής κοινωνίας έχει υποστεί τις συνέπειες μιας παρατεταμένης, πολλαπλής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει πλήθος δυσλειτουργιών σε όλους τους τομείς δράσης του. Η Πρυτανική Αρχή αναδείχθηκε ανεπαρκής να προασπίσει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, υιοθετώντας μια παθητική στάση σε μια σειρά από κυρίαρχα θέματα, προσδοκώντας  σε προσωπικά οφέλη, όπως η δυνατότητα επανάληψης της πρυτανικής θητείας και η εγκαθίδρυση μιας καθεστωτικής τάξης στο ΕΚΠΑ.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σήμερα, καλείται να διαχειρισθεί, κατά προτεραιότητα, τα σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας και να συνεχίσει, με συλλογική προσπάθεια, να είναι πάροχος υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, πεδίο καινοτόμου επιστημονικής έρευνας και φορέας κοινωνικής δράσης, ώστε να υποστηρίζει το διαχρονικά εθνικό και διεθνή ρόλο που του αναλογεί.

Κυρίως όμως θα πρέπει να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις για την Παιδεία και να επανακτήσει το κύρος του ως ένα ιστορικό Πανεπιστήμιο που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της χώρας.

Μετά από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας μου στο Πανεπιστήμιό μας, διατρέχοντας όλες τις βαθμίδες του ΔΕΠ, αναλαμβάνοντας, μέσω εκλογικών διαδικασιών, ποικίλες διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες, επιτροπές και όργανα του ΕΚΠΑ, όπου υπηρέτησα με συνέπεια και νομιμότητα, ιδρύοντας ένα από τα κορυφαία ΠΜΣ διεθνώς, προσμετρώντας επιπλέον εμπειρία αποτελεσματικής διοίκησης σε έναν από τους κρισιμότερους Οργανισμούς της χώρας μας  (Ο.Α.Σ.Π.) και έχοντας οργανώσει και υλοποιήσει περισσότερες από 50 αποστολές ερευνητικής, επιστημονικής και επιχειρησιακής εμπλοκής σε μεγάλης κλίμακας καταστροφές και κρίσεις σε όλο τον κόσμο, αποφάσισα να είμαι υποψήφιος για τη θέση του Πρύτανη· έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κορυφαία αυτή θέση απέναντι στην ιστορικότητα και το κύρος του Ιδρύματός μας, αλλά και σε κάθε έναν από εσάς προσωπικά.

Εδώ και καιρό όλοι μαζί συζητάμε, προβληματιζόμαστε, συνεργαζόμαστε και προτείνουμε δράσεις, ώστε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να πάψει να είναι ουραγός στις εξελίξεις, να αποκαταστήσει το χαμένο έδαφος και να χαράξει ανοδική, δημιουργική πορεία, προσφέροντας στην ελληνική κοινωνία.

Χαράζουμε νέα πορεία. Απορρίπτουμε το κατεστημένο.

Εξελίσσουμε δυναμικά με συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια σε ένα ιστορικό Ίδρυμα, για ένα σύγχρονο, αδέσμευτο, αυτοδιοικούμενο, ισχυρό Πανεπιστήμιο.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ευθύμης Λέκκας

Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των νέων συναδέλφων μελών ΔΕΠ

Υποστηρίζουμε την απόφαση της Συγκλήτου για την οικονομική ενίσχυση των νέων συναδέλφων μελών ΔΕΠ.

Καστελόριζο: Ένα Αναπόσπαστο Τμήμα του Αιγιακού Γεωδυναμικού Χώρου

Ο θαλάσσιος και νησιώτικος χώρος του Αιγαίου δεν είναι μια περιοχή προσδιοριζόμενη μόνο γεωγραφικά, που οριοθετείται και περικλείεται από την ακτογραμμή της ηπειρωτικής Ελλάδας -ή ακριβέστερα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου- και από την ακτογραμμή της Μικράς Ασίας.

Η κατάρρευση των οικονομικών του ΕΚΠΑ - Προτάσεις ανάκαμψης

Με ένα συνολικό ποσό των προς κατανομή 7,8 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθεται από τον ΕΛΚΕ, μείον τα 2,0 εκατομμύρια για πολυετείς υποχρεώσεις, η Πρυτανική Αρχή καλείται να διαχειριστεί τη μιζέρια, παρουσιάζοντάς την μάλιστα ως «μέγα επίτευγμα αύξησης των πιστώσεων» σε επισκέψεις που πραγματοποιεί στα Τμήματα και στις Κοσμητείες.

Ενσωμάτωση Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας στο ΕΚΠΑ

Ενσωμάτωση Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας στο ΕΚΠΑ
Αντάλλαγμα μια ακόμα Πρυτανική θητεία - Εξαγορά Ψήφων

Διερεύνηση Υπόθεσης Διακίνησης Εγγράφου

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όπως είναι ήδη γνωστό διεξάγεται έλεγχος για την εγκυρότητα διοικητικών πράξεων στον ΕΛΚΕ, Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, Μελών Συγκλήτου και Μελών Επιτροπής Ερευνών, στην οποία για ένα χρονικό διάστημα συμμετείχα ως εκλεγμένος εκπρόσωπός σας (2014-2016). Οι διοικητικές αυτές πράξεις καλύφθηκαν από νομοθετικές ρυθμίσεις, ως ορθά γενόμενες για όλα τα Α.Ε.Ι.