Αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

H εθνική αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ένα χρόνο μετά την εθνι­κή τραγωδία στο Μάτι, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Βουλής Βήμα», με την Αλεξία Κουλούρη, που μεταδόθηκε απόψε Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 23:00 από τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων.

Στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι προτάσεις, που επεξεργάζονται οι αρμόδιοι φορείς και η επιστημονική κοινότητα, για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσί­ας των πολιτών, των υποδομών, των πολιτιστικών αγαθών και του περιβάλλοντος, από τους Φυ­σικούς Κινδύνους και την Κλιματική Αλλαγή. Επίσης αναδείχθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στο στούντιο ο Νίκος Χαρδαλιάς – Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Γιώργος Πατούλης – νέος Περιφερειάρχης Αττικής - Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και ο Ευθύμης Λέκκας – Κα­θηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστρο­φών, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για την αναδιοργάνωση της Πολι­τικής Προστασίας.