Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Μέσο Εξωστρέφειας και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής η μεγάλη ετήσια έκθεση Eduguide των Π.Μ.Σ. με σημαντική επιτυχία και μεγάλη προσέλευση ενδιαφερόμενων.

Το ΕΚΠΑ εκπροσωπήθηκε αμιγώς από οκτώ  Π.Μ.Σ.,  στα οποία το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, όπως και στις παρουσιάσεις που έγιναν με μορφή διαλέξεων - ομιλιών.

Παρόλα αυτά ήταν εμφανές το μεγάλο έλλειμμα της παρουσίας του ΕΚΠΑ, δεδομένου ότι στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 183 ΠΜΣ.

Αντίθετα, άλλα Πανεπιστήμια, τόσο στη συγκεκριμένη εκδήλωση, όσο και σε άλλες, όπως το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή το Πανεπιστήμιο Πειραιά και φυσικά τα Πανεπιστήμια της Κύπρου είχαν μια συγκροτημένη και καλά σχεδιασμένη παρουσία. Σε πρόσφατη έκθεση εξ άλλου, Πανεπιστήμιο που προήλθε από τη συγχώνευση δύο Τ.Ε.Ι. αυτοδιαφημιζόταν ως το μεγαλύτερο και εγκυρότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα!!!

Η πολιτική του ΕΚΠΑ σε ό,τι αφορά τη σύσταση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι ένα τραγικό παράδειγμα για τους ακόλουθους βασικούς λόγους:

  1. Αποδεχθήκαμε πλήρως, χωρίς καμία αντίρρηση την τραγελαφική επανίδρυση  των Π.Μ.Σ. στο πνεύμα της ισοπέδωσης που επέβαλε η ιδεοληψία με εργαλείο την άκρατη γραφειοκρατία.
  2. Δεν υποστήριξε ποτέ τα παλαιά και νέα Π.Μ.Σ. - αντίθετα τους επεβλήθησαν ατέρμονες διαδικασίες στη διοίκηση και στα οικονομικά.  Για να υλοποιηθεί η πρόσκληση ενός συναδέλφου από άλλο πανεπιστήμιο απαιτούνται 14 διοικητικές πράξεις οργάνων, ενώ π.χ. η έγκριση των προϋπολογισμών πραγματοποιείται 5 μήνες μετά την υποβολή τους.
  3. Ανέχεται χωρίς καμία αντίδραση επιθέσεις συλλογικοτήτων σε Στελέχη των Π.Μ.Σ. που ασκούν το έργο τους, χωρίς καν να τις καταδικάζει.
  4. Εκκρεμεί ακόμα απόφαση, μετά από 8 μήνες, για οικονομικά θέματα όπως π.χ. τις αποδοχές για πνευματικά δικαιώματα και για αποζημιώσεις συναδέλφων.
  5. Λειτουργούν ακόμη απαρχαιωμένα συστήματα καταχώρησης στοιχείων φοιτητών και βαθμολογιών, σχεδιασμένα προ 25ετίας.
  6. Τέλος, οι κρατήσεις της τάξης των 60%, δηλαδή 30% υπέρ ΕΛΚΕ και 30% για υποχρεωτικές υποτροφίες, είναι οι υψηλότερες σε όλο τον κόσμο και αποτελούν τροχοπέδη για τη λειτουργία όλων των Π.Μ.Σ.

Η νέα Πρυτανική αρχή οφείλει να αντικαταστήσει και κυρίως να υποστηρίξει το έργο των Στελεχών του Πανεπιστημίου μας, μέσα από συγκεκριμένες λύσεις που όλοι μας έχουμε προτείνει και μπορούμε να συμβάλλουμε με στοχευμένες και πρακτικές δράσεις.

Το ΕΚΠΑ με τη δυναμική και το ασυναγώνιστο στελεχικό δυναμικό που το συγκροτεί, μπορεί να προβάλει κορυφαία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι τα καλύτερα διεθνώς.

Δεσμεύομαι ότι το ΕΚΠΑ, όχι μόνο θα παίρνει μέρος σε συντεταγμένες εθνικές και διεθνείς εκθέσεις προβολής των Π.Μ.Σ., αλλά άμεσα θα διοργανώνει μόνο του, με τη συμμετοχή όλων των Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου μας, μια διεθνή ετήσια έκθεση προβολής συνολικά του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού του έργου, που δυστυχώς έχουν απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Εξελίσσουμε δυναμικά με συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια ένα Ιστορικό Ίδρυμα σε ένα σύγχρονο, αδέσμευτο, αυτοδιοικούμενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.