Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2015-2016-2017”

Το τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Δραστηριότητες 2015-2016-2017” παρουσιάζει για το 2015, 2016 και 2017 τις δραστηριότητες του Οργανισμού, ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 35 χρόνια ως ο εθνικός φορέας σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας.