Ομιλία με θέμα "Πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμού στη Βοιωτία; Το γεωδυναμικό και σεισμοτεκτονικό πλαίσιο ως παράγοντας διαμόρφωσης των επιχειρησιακών σχεδίων και η διεθνής εμπειρία"

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ημερίδας "Πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμού στη Βοιωτία" η οποία διοργανώνεται από το Δήμο Θηβαίων και θα λάβει χώρα το Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 19.00 στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.

Αφίσα Ημερίδας

Πρόσκληση