Καθηγητής
Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
 
Πρόεδρος
Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος
 
Διευθυντής ΠΜΣ
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών και Κρίσεων»
 
Πρόεδρος
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ