• slide40

  slide40

 • slide39

  slide39

 • slide38

  slide38

 • slide37

  slide37

Καθηγητής
Δυναμικής Τεκτονικής,
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας &
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Πρόεδρος
Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος

Διευθυντής ΠΜΣ
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών και Κρίσεων»

Πρόεδρος
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ