Επιστημονική και Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Επιστημονικές Εργασίες & Δημοσιεύσεις
Επιστημονικές εργασίες & Δημοσιεύσεις
Εκτύπωση
201.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2008). - Συσχέτιση Τεκτονικών Δομών και Εντάσεων στον Σεισμό των Κυθήρων (Μw=6.7, 8 Ιανουαρίου 2006). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - Τ.Ε.Ε. - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (201.pdf) 1599 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
202.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ, Λ., ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ, Α. (2008). - Η Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ΧΥΜΑ Α.Ε. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, abstract, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (202.pdf) 3207 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
203.
ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2008). - Συμβολή των Γεωλογικών Παραμέτρων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας και Τρωτότητας. Συμπόσιο - Συνέδριο «Γη και Θάλασσα της Κορινθίας: Γεωλογία - Σεισμολογία - Περιβάλλον», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 2008: Έτος - Πλανήτης Γη, Κόρινθος
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
204.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΑΓΙΟΣ, Ε., ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Ν., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΚΟΥΡΕΤΖΗΣ, Γ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε., ΦΟΥΜΛΗΣ, Μ., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΛΙΒΑΣ, Γ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Π., ΜΠΕΛΛΑΣ, Σ., ΦΙΛΗΣ, Χ., ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΜΠΑΣΗ, Ε.Κ., ΣΑΚΚΑΣ, Β., ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΤΖΑΝΕΤΟΣ, Ν. & ΣΟΥΚΗΣ, Κ. (2008). - Περίανδρος: Ένα Πρόγραμμα Αντισεισμικής Θωράκισης για την Κορινθία. Συμπόσιο - Συνέδριο «Γη και Θάλασσα της Κορινθίας: Γεωλογία - Σεισμολογία - Περιβάλλον», Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, 2008: Έτος - Πλανήτης Γη, Κόρινθος
Αρχείο PDF:
Download this file (204.pdf) 139 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
205.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008). - Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγμα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισμό των 7.9R της 12ης Μαΐου 2008. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Λάρισα

LEKKAS, E. (2008). - Zipingpu Dam Failures (Sichuan Prefecture, China) Caused by the 7.9R Earthquake on the 12th May 2008. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abstracts 238-239, Crete

LEKKAS, E. (2009). - Zipingpu Concrete Face Rockfill Dam Failures caused by the 8.0R Earthquake on the 12th May 2008 (Chengdu, China). European Geoscience Union - General Assembly 2009, Abs, Vol.11, ID EGU2009-7685, Vienna

Αρχείο PDF:
Download this file (205.pdf) 2306 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
206.
LEKKAS, E. (2008). - Wenchuan Earthquake (Mw 7.9, 12 May 2008), Sichuan, China. Geotectonic Regime And Macro-Distribution Of The Damages. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008). - Σεισμός Wenchuan (Mw 7.9, 12 Μαΐου 2008) Ανατολικό Sichuan, Κίνα - Γεωτεκτονικό Καθεστώς και Μακρο-κατανομή των Καταστροφών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - Τ.Ε.Ε. - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα

Αρχείο PDF:
Download this file (206.pdf) 3140 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
207.
LEKKAS, Ε., PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., DANAMOS, G. (2008). - Correlating the damage pattern and the geological structure. Local site effects from the 2006 Mw=6.7 Kythira island intermediate depth event, SW Greece. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing
Αρχείο PDF:
Download this file (207.pdf) 988 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
208.
PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, Ε. (2008). - Low slip-rate faults around big cities: A challenging threat. The Afindai fault as a case study for the city of Athens. 14th World Conference on Earthquake Engineering, International Association for Earthquake Engineering (IAEE), Chinese Association of Earthquake Engineering (CAEE), Beijing
Αρχείο PDF:
Download this file (208.pdf) 678 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
209.
LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. KOSTAKI, I., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E., GOULIOTIS, L., MAVROULIS, S. (2008). - Seismic Fractures Related to the NW Peloponnesus (SW Greece) Earthquake (ML=6,5R, 8-6-2008). European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abstracts 320, Crete
Αρχείο PDF:
Download this file (209.pdf) 1863 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
210.
LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. KOSTAKI, I., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E., GOULIOTIS, L., MAVROULIS, S. (2008). - Earthquake ML=6,5R 08.06.2008 Northwestern Peloponnesus. Cross- Correlation of Seismic Intensities, with Existing Seismotectonic, Geological and Geotechnical Conditions. European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Abstrcts 239, Crete
Αρχείο PDF:
Download this file (210.pdf) 1840 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
211.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2008). - Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός & Σεισμικός Κίνδυνος. Εμπειρίες από Παγκόσμιας Κλίμακας Σεισμικές Καταστροφές. Διεθνές Συνέδριο «Αυθαίρετη Δόμηση & Σεισμική Τρωτότητα», Δήμος Κω, Πανεπιστήμιο του Μολίζε, Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κως
Αρχείο PDF:
Download this file (211 Kos.pdf) 91 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
212.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΜΙΝΟΥ-ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Ε. (2008). - Επιχειρησιακή Οργάνωση του Δήμου Κω για την Πολιτική Προστασία και την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, Δήμος Κω, Πανεπιστήμιο του Μολίζε, Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κως
Αρχείο PDF:
Download this file (212 Kos.pdf) 67 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
213.
LEKKAS, E. (2009). - Earthquake-induced Landslides and Quake Lakes during the great Sichuan Earthquake of May 12, 2008 (Sichuan, China). European Geoscience Union - General Assembly 2009 Abs, Vol.11, ID EGU2009-7561-1, Vienna
Αρχείο PDF:
Download this file (213.pdf) 112 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
214.
LEKKAS, E. (2009). - Landslide hazard and risk in geologically active areas. The case of the caldera of Santorini (Thera) volcano island complex (Greece). International Association for Engineering Geology (IAEG), 7th Asian Regional Conference for IAEG, p. 417-423, Chengdu
Αρχείο PDF:
Download this file (214.pdf) 1423 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
215.
PAPANIKOLAOU, I.D., FOUMELIS, M., PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E.L. and FOUNTOULIS, I. (2010). - Deformation pattern of the 6th and 7th of April 2009, Mw=6.3 and Mw=5.6 earthquakes in L’ Aquila (central Italy) revealed by ground and space based observations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 73–87
Αρχείο PDF:
Download this file (215 nhess-10-73-2010.pdf) 7762 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
216.
ANTONIOU, A., LEKKAS, E. (2010). - Rockfall susceptibility map for Athinios port, Santorini Island, Greece. Geomorphology, 118 (2010) 152-166. 
Αρχείο PDF:
Download this file (216 Geomorphology Athinios.pdf) 4998 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
217.
ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2010). - Ο σεισμός της Αϊτής Μs 7.2R, 12 Ιανουαρίου 2010. Ημερίδα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Οι Τραγικές Επιπτώσεις του Σεισμού της Αϊτής», 24σ., Αθήνα.
Αρχείο PDF:
Download this file (217.pdf) 5259 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
218.
LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D., NOMIKOU, P., PAPANIKOLAOU, M. (2010). - Urban and land planning of settlements in geodynamically hazardous regions of particular cultural, environmental and natural significance. The case of Oia - Santorini, Greece. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 147, p. 1257-1264, Auckland.
Αρχείο PDF:
Download this file (218 IAEG2010.pdf) 173 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
219.
LEKKAS, E., MINOS - MINOPOULOS, D., STEFANIDOU, E. (2010). - Emergency Planning for the Municipality of Kos, Kos Island, Greece. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 146, p. 1251-1256, Auckland.
Αρχείο PDF:
Download this file (219 IAEG 2010.pdf) 119 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
220.
MAVROULIS, S., FOUNTOULIS, I., LEKKAS, E. (2010). - Primary and secondary environmental effects caused by the Andravida (08-06-2008, ML=6.5, NW Peloponnese, Greece) earthquake. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 054, p. 451-459, Auckland.
Αρχείο PDF:
Download this file (220 IAEG2010.pdf) 280 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
221.
PAPANIKOLAOU, I., LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I., PARCHARIDIS, Is., FOUMELIS, M. (2010). - Damage pattern, bedrock geology and surface ruptures of the 2009 L' Aquila event and implications for seismic hazard planning. International Association for Engineering Geology, 11th IAEG Congress, paper ID No. 068, p. 579-586, Auckland.
Αρχείο PDF:
Download this file (221 IAEG2010.pdf) 344 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
222.
PAPANIKOLAOU, I.D., LEKKAS, E., ROBERTS, G., McGUIRE, B., FOUNTOULIS, I., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2010). - The 2009 L'aquila Earthquake: Findings αnd Implications. Event Science Report 02, Aon Benfield UCL Hazard Reasearch Centre.
Αρχείο PDF:
Download this file (222 ESR2.pdf) 3955 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
223.
LEKKAS, E. (2010). - Macroseismicity and Geological Effects of the Wenchuan Earthquake (Ms 8.0R - 12 May 2008), Sichuan, China: Macro-Distribution and Comparison of EMS1998 and ESI2007 Intensities. Bulletin of the Geological Society of Greece, 12th International Congress of the Geological Society of Greece, XLIII, No3, 1361-1372, Patras.
Αρχείο PDF:
Download this file (223 EGE.pdf) 1572 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
224.
LEKKAS, E. (2010). - The 12 May 2008 Mw=7.9 Wenchuan Earthquake, China. Macroseismic Intensity Assessment Using the EMS1998 and ESI2007 Scales and their Correlation with the Geological Structure. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 100, No. 5B, pp. 2791-2804, November 2010, doi: 10.1785/0120090244.
Αρχείο PDF:
Download this file (224 BSSA.pdf) 2782 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
225.
 PAPANIKOLAOU, I., LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I., FOUMELIS, M., PARCHARIDIS, I. (2010). – Fault geometry, surface ruptures, damage pattern and deformation field of the 2009 L' Aquila earthquake. Findings and implications. 11th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), abs, Thessaloniki.
Αρχείο PDF:
Download this file (225 CBGA 2010.pdf) 3099 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
226.
 ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ, Λ. (2010). – Δελφοί: Ένα μοναδικό μνημείο σε ένα ενεργό γεωδυναμικό περιβάλλον. Training Course “Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures”. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Πρόγνωσης των Σεισμών (ΕΚΠΠΣ), Αθήνα.
Αρχείο PDF:
Download this file (226 (Delphi).pdf) 2304 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

227. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2011). – Critical Factors for Run-up and Impact of the Tohoku Earthquake Tsunami (Japan, 11-3-2011). International Journal of Geosciences, 2011-2, pp. 310-317, Scientific Research Publishing, California.

Αρχείο PDF:
Download this file (227.pdf) 1364 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

228. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., ALEXOUDI, V., KAPOURANI, E., KOSTAKI, I. (2011). – The Mw=9.0 Tohoku Japan Earthquake (March 11, 2011) Tsunami Impact on Structures and Infrastructure. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, pp. 97-103, Moscow.

Αρχείο PDF:
Download this file (228 tsunami-structures.pdf) 797 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

229. ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E., LEKKAS, E. (2011). – Tohoku 11-3-11: A Mega-NaTech. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, pp. 46-53, Moscow.

Αρχείο PDF:
Download this file (229 mega natech.pdf) 1097 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

230. CARYDIS, P., LEKKAS, E. (2011). – The Haiti Earthquake Mw = 7.0 of January 12th 2010: structural and geotechnical engineering field observations, near-field ground motion estimation and interpretation of the damage to buildings and infrastructure in the Port-au-Prince area. Ingegneria Sismica, XXVIII, N.3, pp. 67-85, (July-Sept 2011), Pavia.

Αρχείο PDF:
Download this file (230 haiti.pdf) 2924 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

231. DIAKAKIS, M., FOUMELIS, M., GOULIOTIS, L., LEKKAS, E. (2011). – Preliminary flood hazard and risk assessment in Western Athens metropolitan area. Environmental Earth Sciences, Advances in the Research of Aquatic Environment (eds. Lambrakis, N., Stournaras, G., Katsanou, K.), Vol.1 pp. 147-154, Springer, New York.

Αρχείο PDF:
Download this file (231.pdf) 922 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

232. ΓΚΑΝΑΣ, A., ΛΕΚΚΑΣ, E., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Γ., ΜΟΣΧΟΥ, Α., ΚΟΛΛΙΓΡΗ, Μ., ΑΓΑΛΟΣ, Α., ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (2011). – Η σεισμική ακολουθία του 2011 στην περιοχή της Οιχαλίας (Άνω Μεσσηνία) και τα χαρακτηριστικά του σεισμικού ρήγματος. 1η Ετήσια Επιστημονική Συνεδρία ΕΓΕ, Αθήνα.

 
Εκτύπωση

233. CARYDIS, P., LEKKAS, E., PAPAIOANNOU, C., TSOKOS, A.,DELAKOURIDIS, J. (2012). – The October 23 (Mw = 7.2) and November 9 (Mw = 5.7), 2011 Van, Turkey earthquakes. A geoscientific and engineering report. Ingegneria Sismica, XXIX, N.1, pp. 13-36, (Jan. – Mar. 2012), Pavia.

Αρχείο PDF:
Download this file (233 Ing_Sism_1_2012.pdf) 3787 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

234. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2012). – A New Tsunami Intensity Scale Proposed after the Tsunami of 11 March 2011, Japan. One Year after 2011 Great East Japan Earthquake - International Symposium on Engineering - Lessons Learned from the Giant Earthquake, 483-491, Tokyo.

Αρχείο PDF:
Download this file (234.pdf) 632 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

235. MINOS-MINOPOULOS, D., PAVLOPOULOS, K., DOMINEY-HOWES, D. & LEKKAS, E. (2012). – Civil Protection reforms and policies: The need for optimal implementation by the Ministry of Culture and Tourism for Cultural Heritage Protection.

Περισσότερα...
 
Εκτύπωση

236. TSIMI, C., GANAS, A., DIMOYIANNIS, D., VALMIS, S., LEKKAS, E. (2012). – Catchment-wide estimate of single storm interrill soil erosion using an aggregate instability index: a model based on geographic information systems. Natural Hazards, 62:863–875, Springer, New York.

Αρχείο PDF:
Download this file (236.pdf) 1101 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
237.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΩΣΤΑΚΗ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2012). - Μεγάλης κλίμακας Φυσικές Καταστροφές & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις - Η εποχή των NaTech. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 353-362, Σκιάθος.
Αρχείο PDF:
Download this file (237.pdf) 1286 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
238.
LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2012). - A New Tsunami Intensity Scale proposed after the Tsunamis of 11 Mar. 2011, Japan & 26 Dec. 2004, Indian Ocean. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 0346, Lisbon.
Αρχείο PDF:
Download this file (238 15WCEE ITIS2012.pdf) 757 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
239.
CARYDIS, P., LEKKAS, E., KRITIKOS, TH. (2012). - The Mw 7.1 Sept 4 2010 and Mw 6.3 Febr 22 2011, New Zealand Eqs. Comparison of EMS1998 and ESI2007 Data. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 0190, Lisbon.
Αρχείο PDF:
Download this file (239 15WCEE NZ.pdf) 479 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
240.
 ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E., LEKKAS, E. (2012). - Tohoku 11-3-11: A Mega-NaTech. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 4040, Lisbon.
Αρχείο PDF:
Download this file (240 15WCEE Mega NaTech.pdf) 610 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
241.
LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., ALEXOUDI, V., KAPOURANI, E., KOSTAKI, I. (2012). - The Mw=9.0 Tohoku Japan Earthquake (March 11, 2011) Tsunami Impact on Structures and Infrastructure. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 0106, Lisbon.
Αρχείο PDF:
Download this file (241 15WCEE structures.pdf) 1038 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
242.
CARYDIS, P., CASTIGLIONI, C., LEKKAS, E., KOSTAKI, I., LEBESIS, N., DREI, A. (2012). - The Emilia Romagna, May 2012 earthquake sequence. The influence of the vertical earthquake component and related geoscientific and engineering aspects. Ingegneria Sismica, XXIX, N.2-3, pp. 31-58, (April-Sept 2012), Pavia.
Αρχείο PDF:
Download this file (242.pdf) 7675 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
243.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2013). - Ο ρόλος της Διαπολιτισμικότητας στη διαχείριση Φυσικών Καταστροφών. Διεθνές Συνέδριο "Κρίσεις & Καταστροφές - Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις", Abs, Αθήνα.
Αρχείο PDF:
Download this file (243.pdf) 46 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
244.
LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2013). - A proposal for a new Integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS-2012). Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, No. 2B, pp. 1493-1502, May 2013, doi: 10.1785/0120120099.
Αρχείο PDF:
Download this file (244_ITIS2012_BSSA.pdf) 4367 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
245.
MINOS-MINOPOULOS, D., PAVLOPOULOS, K., APOSTOLOPOULOS, G., DOMINEY-HOWES, D., LEKKAS, E. (2013). – Preliminary results of investigations of possible ground deformation structures in the early christian basilica, ancient Lechaion harbour, Corinth, Greece. 13th International Congress of the Geological Society of Greece, Chania, Crete.
Αρχείο PDF:
Download this file (245_13EGE.pdf) 1519 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
246.
LEKKAS, E., ALEXOUDI, V., LIALIARIS, I. (2013). – Reduction of rockfall risk of the teleferik area of Santorini – Greece. 13th International Congress of the Geological Society of Greece, Chania, Crete.
Αρχείο PDF:
Download this file (246_13thEGE.pdf) 747 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
247.
PAPAZACHOS, G., PAPAZACHOS, C., LEKKAS, E., SKARLATOUDIS, A., KKALLAS, H. (2014). – Modeling macroseismic information for historical earthquakes using stochastic simulation: The case of the 1954 Sofades (Central Greece) earthquake. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, pp. 25-29, Istanbul.
Αρχείο PDF:
Download this file (247.pdf) 804 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
248.
KASSARAS, I., KAPETANIDIS, V., KARAKONSTANTIS, A., KOUSKOUNA, V., GANAS, A., CHOULIARAS, G., DRAKATOS, G., MOSHOU, A., MITROPOULOU, V., ARGYRAKIS, P., LEKKAS, E., MAKROPOULOS, K. (2014). – Constraints on the dynamics and spatio-temporal evolution of the 2011 Oichalia seismic swarm (SW Peloponnesus, Greece). Tectonophysics 614 (2014) 100-127, Elsevier.
Αρχείο PDF:
Download this file (248.pdf) 7050 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
249.
MAVROULIS, S., FOUNTOULIS, I., SKOURTSOS, E., LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, I. (2013). – Seismic intensity assignments for the 2008 Andravida (NW Peloponnese, Greece) strike-slip event (June 8, Mw=6.4) based on the application of the Environmental Seismic Intensity scale (ESI 2007) and the European Macroseismic scale (EMS-98). Geological structure, active tectonics, earthquake environmental effects and damage pattern. Annals of Geophysics, 56, 6, 2013, S0681, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Αρχείο PDF:
Download this file (249.pdf) 8061 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
250.
GOUNTROMICHOU, CH., MANOUSAKI, M., DOGA, A., LEKKAS, E. (2014). – Seismic disaster preparedness policy in risk management planning – Greece. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul.
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
251.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΥΡΑΤΖΗ, Α., ΓΚΑΝΑΣ, Α., ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Σ., ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Β., ΑΒΡΑΜΕΑ, Β., ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ, Χ., ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, Α., ΚΕΡΠΕΛΗΣ, Π., ΚΟΥΡΟΥ, Α., ΛΑΛΕΧΟΣ, Σ., ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ, Μ., ΜΠΑΚΑΣ, Κ., ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. (2014). – Οι σεισμοί (Mw 6.0) στις 26 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά. Το γεωδυναμικό και σεισμοτεκτονικό πλαίσιο ως παράμετροι διαμόρφωσης ων ζημιών και των αστοχιών. Ημερίδα «Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς 2014», ΟΑΣΠ, ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Αργοστόλι, abs.
Αρχείο PDF:
Download this file (251.pdf) 486 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
252.
LEKKAS, E., SALACHORIS, M., GRAMBAS, A., PLESSAS, P., ALEXOUDI, V., VALADAKI, K., PLESSAS, S. (2014). – Disaster Data Centre - An Innovative Educational Tool for Disaster Reduction through Education in Schools. Journal of Power and Energy Engineering, 2014, 2, 35-40, SciRes. http://dx.doi.org/10.4236/jpee.2014.29006.
Αρχείο PDF:
Download this file (252_DDC_China.pdf) 2976 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
253.
ANTONIOU, A., LEKKAS, E., CHIOTINIS, N. (2014). – Preservation of Saint George's church at Cairo Egypt. Engineering Geology for Society and Terriotory, Vol. 8 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09408-3_13, Springer International Publishing, Switzerland 2015.
Αρχείο PDF:
Download this file (253_IAEG2014_Cairo.pdf) 5276 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
254.
LEKKAS, E., ALEXOUDI, V., LIALIARIS, J. (2014). – Reduction of Rockfall Risk of the Teleferik Area of Santorini – Greece. Engineering Geology for Society and Terriotory, Vol. 2 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09057-3_23, Springer International Publishing, Switzerland 2015.
Αρχείο PDF:
Download this file (254_IAEG2014_Teleferic.pdf) 8177 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
255.
LEKKAS, E., MAVROULIS, S., ALEXOUDI, V. (2014). - The geodynamic and seismotectonic setting of Cephalonia (Ionian Sea, Western Greece) as factor controlling the distribution of earthquake environmental effects and structural damage induced by early 2014 earthquakes (January 26th and February 3rd, Mw 6.0). International Workshop on Seismic Hazard and Earthquake Engineering, TEI Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, abs
Αρχείο PDF:
Download this file (255_WorkshopCephalonia_2014.pdf) 298 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
256.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΙΑΚΑΚΗΣ, Μ., ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ, Μ. (2014). – Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την συστηματική καταγραφή των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων. Η περίπτωση της πλημμύρας της Ρόδου. Πανελλήνιο Συνέδριο  «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών - Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας», SafeRhodes, Ρόδος.
Αρχείο PDF:
Download this file (256.pdf) 1888 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
257.
DIAKAKIS, M., DELIGIANNAKIS, G., KATSETSIADOU, K., LEKKAS, E. (2015). – Hurricane Sandy mortality in the Caribbean and continental North America. Disaster Prevention and Management, vol. 24, No. 1, pp. 132-148, DOI 10.1108/DPM-05-2014-0082, Emerald Group Publishing Limited.
Αρχείο PDF:
Download this file (257_DPM.pdf) 440 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
258.
KATSETSIADOU, K.-N., ANDREADAKIS,E., LEKKAS, E. (2014). – Ishinomaki Tsunami Intensity Mapping (ITIS2012) for the 9Mw Tohoku Event, March 11 2011, Japan. International Workshop on Mega Earthquakes and Tsunamis in Subduction Zones: Forecasting Approaches and Implications for Hazard Assessment, Rhodes.
Αρχείο PDF:
Download this file (258_Paper.pdf) 1539 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
259.
MINOS – MINOPOULOS, D., PAVLOPOULOS, K., APOSTOLOPOULOS, G., LEKKAS, E., DOMINEY – HOWES, D. (2015). – Liquefaction features at an archaeological site: Investigations of past earthquake events at the Early Christian Basilica, Ancient Lechaion Harbour, Corinth, Greece. Tectonophysics 658 (2015) 74–90.
Αρχείο PDF:
Download this file (259.pdf) 3729 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
260.
MINOS-MINOPOULOS, D., PAVLOPOULOS, K., APOSTOLOPOULOS, G., LEKKAS, E., DOMINEY-HOWES, D. (2015). – Archaeoseismological investigation of earthquake induced ground liquefaction events at the Early Christian Basilica, Ancient Lechaion harbour, Corinth, Greece. Proceedings of the 6th International Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, 19-24 April 2015, Pescina, Fucino Basin, Italy, 313-316.
Αρχείο PDF:
Download this file (260.pdf) 1598 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
261.
MINOS-MINOPOULOS, D., PAVLOPOULOS, K., LEKKAS, E., DOMINEY-HOWES, D. (2015). – Earthquake Archaeological Effects (EAEs) from the archaeological site of Ancient Corinth, Greece and their correlation to seismic events. Proceedings of the 6th International Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, 19-24 April 2015, Pescina, Fucino Basin, Italy, 309-312.
Αρχείο PDF:
Download this file (261.pdf) 1988 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
262.
PAPAZACHOS, G., PAPAZACHOS, C., SKARLATOUDIS, A., KKALLAS, H., LEKKAS, E. (2016). Modeling macroseismic observations for historical earthquakes: The cases of the M=7.0, 1954 Sofades and M=6.8, 1957 Velestino events (Central Greece). J Seismol, DOI 10.1007/s10950-015-9517-9.

PAPAZACHOS, G., PAPAZACHOS, C., SKARLATOUDIS, A., KKALLAS, H., LEKKAS, E. (2014). Modeling macroseismic observations for historical earthquakes: The cases of the M=7.0, 1954 Sofades and M=6.8, 1957 Velestino events (Central Greece). 2nd European Conference on Earthquake Engineering, Istanbul.

Αρχείο PDF:
Download this file (262a.pdf) 4775 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
263.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε., ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Β., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΓΡΑΜΠΑ, Α. (2015). – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» στο Τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Chania.
Αρχείο PDF:
Download this file (263 SafeChania.pdf) 144 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
264.
LEKKAS, L., MAVROULIS, S. (2015). – Fault zones ruptured during the early 2014 Cephalonia Island (Ionian Sea, Western Greece) earthquakes (January 26 and February 3, Mw 6.0) based on the associated co-seismic surface ruptures. Journal of Seismology, Vol. 19, No.3, July 2015. DOI 10.1007/s10950-015-9510-3, Springer.
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
265.
LEKKAS, L., MAVROULIS, S. (2015). – Earthquake environmental effects and ESI 2007 seismic intensities of the early 2014 Cephalonia (Ionian Sea, western Greece) earthquakes (January 26 and February 3, Mw 6.0). Natural Hazards, Vol. 78, No.3, 1517–1544, 14 May 2015, DOI 10.1007/s11069-015-1791-x, Springer.
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
266.
KASSARAS, I., GANAS, A., KAZANTZIDOU-FIRTINIDOU, D., MAXANT, J., YESOU, H., GENG, J., PSARRIS, D., LEKKAS, E. (2016). – The November 2015 Mw=6.4 earthquake of Lefkada, Ionian Sea: Strong ground motion and its impact on the environment and the structures. 35th General Assembly of the European Seismologiacl Commision.
 
Εκτύπωση
267.
ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2015). – Τα πρώτα Επιστημονικά και Τεχνικά Δεδομένα της Ελληνικής Αποστολής για το σεισμό του Νεπάλ (Μ 7.8, 25 Απριλίου 2015). In: Proceedings 'SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Chania.
Αρχείο PDF:
Download this file (267 SafeChania.pdf) 140 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
268.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΑΡΥΔΗΣ, Π. (2015). – Το Επιχειρησιακό Έργο της Ελληνικής Αποστολής στο Σεισμό του Νεπάλ (Μ 7.8, 25 Απριλίου 2015). In: Proceedings 'SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Chania.
Αρχείο PDF:
Download this file (268 SafeChania.pdf) 137 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
269.
MAVROULIS, S., CARYDIS, P., ALEXOUDI, V., GRAMBA, A., LEKKAS E. (2017). – The January-February 2014 Cephalonia (Ionian Sea, Western Greece) Earthquakes: Tectonic and Seismological Aspects. 16th World Conference on Earthquake (16WCEE), Santiago Chile, Paper No. 413.
Αρχείο PDF:
Download this file (269.pdf) 1443 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
270.
CARYDIS P., MAVROULIS, S., ALEXOUDI, V., GRAMBA, A., LEKKAS, E. (2017). – The January-February 2014 Cephalonia (Ionian Sea, Western Greece) earthquake sequence: Damage pattern on buildings. 16th World Conference on Earthquake (16WCEE), Santiago Chile, Paper No. 414.
Αρχείο PDF:
Download this file (270.pdf) 1112 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
271.
CARYDIS P., LEKKAS, E., TAFLAMPAS, I., SKOURTSOS E., MARKANTONIS, S., MAVROULIS, S. (2017). – Unusual Findings after the 2015 Nepal Gorkha M 7.8 Earthquake from Engineering and Geological points of view. 16th World Conference on Earthquake (16WCEE), Santiago Chile, Paper No. 1006.
Αρχείο PDF:
Download this file (271.pdf) 927 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
272.
LEKKAS, E., CARYDIS P., MAVROULIS, S., SKOURTSOS E., TAFLAMPAS, I. (2017). – Initial Geological and Engineering Assessment of the 2015 Nepal, Gorkha M7.8 Earthquake and its Societal Aftermath. 16th World Conference on Earthquake (16WCEE), Santiago Chile, Paper No. 1715.
Αρχείο PDF:
Download this file (272.pdf) 840 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
273.
DIAKAKIS, M., LEKKAS, E., STAMOS, I., MITSAKIS, E. (2016). – Vulnerability of transport infrastructure in Greece to high intensity rainstorms in small rural catchments. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 16 (1), 114-127.
Αρχείο PDF:
Download this file (273.pdf) 1169 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
274.
DIAKAKIS, M., DELIGIANNAKIS, G., KATSETSIADOU, K., LEKKAS, E., MELAKI, M., ANTONIADIS, Z. (2016). – Mapping and classification of direct effects of the flood of October 2014 in Athens. 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May 2016, Thessaloniki.
Αρχείο PDF:
Download this file (274b.pdf) 1537 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
275.
DIAKAKIS, M., LEKKAS, E., DELIGIANNAKIS, G., KATSETSIADOU, K., MELAKI, M., ANTONIADIS, Z. (2015). – The flood event of October 2014 in Athens: Characteristics and impacts. In: Proceedings 'SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Chania.
Αρχείο PDF:
Download this file (275.pdf) 372 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
276.
FARANGITAKIS, G.P., BRENTAS, O.G., ANDREADAKIS, E., LEKKAS, E. (2016). – Seismic Risk Assessment in the Attica Basin. Proceedings 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May 2016, Thessaloniki.
Αρχείο PDF:
Download this file (276.pdf) 921 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
277.
LEKKAS, E., MAVROULIS, S., ALEXOUDI, V. (2016). – Field Observations of the 2015 (November 17, Mw 6.4) Lefkas (Ionian Sea, Western Greece) Earthquake Impact on natural environment and building stock of Lefkas Island. Proceedings 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May 2016, Thessaloniki.
Αρχείο PDF:
Download this file (277.pdf) 1431 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
278.
LEKKAS, E., MAVROULIS, M., KALOGERAKI, M., ALEXOUDI, V. (2016). – Earthquake Environmental Effects, Building Damage and Intensities of November 17, 2015 Mw 6.4 Lefkas Earthquake (Ionian Sea, Western Greece). SafeEvros 2016: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Alexandroupoli.
Αρχείο PDF:
Download this file (278.pdf) 435 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
279.
LEKKAS, E., FILLIS, C., ANDREADAKIS, E., SKOURTSOS, E., DIAKAKIS, M., MAVROULIS, S., PAPASPYROPOULOS, K, ALEXOUDI, V., KOMMATAS, M., KARALEMAS, N., VASSILAKIS, E., MILIOS, D., LEKKAS, S. (2016). – Post-Fire Hazard and Risk Assessment in fire-affected areas with GIS and Satellite Imagery: The case of 2015 Laconia Forest Fire (Southeastern Peloponnese, Greece). SafeEvros 2016: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Alexandroupoli.
Αρχείο PDF:
Download this file (279.pdf) 346 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
280.
KATSETSIADOU, K-N., LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E. (2016). – Lessons learned from preventive measures in Ishinomaki Bay cost after the 2011 Tohoku Tsunami. SafeEvros 2016: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Alexandroupoli.
Περισσότερα...
 


Σελίδα 3 από 3