Επιστημονική και Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Επιστημονικές Εργασίες & Δημοσιεύσεις
Επιστημονικές εργασίες & Δημοσιεύσεις
Εκτύπωση
101.
LEKKAS, E., VASILOPOULOU, S. & HADZINAKOS, I. (1998). - Engineering geological conditions - Landslide phenomena in the village of Ropoto, Trikala, Greece. 8th International Congress of the International Association for Engineering Geology (IAEG) "Engineering Geology-A Global View from the Pacific Rim", Eds. D.P. Moore & O. Hungr, Vol. III, 1807-1812, Vancouver
Αρχείο PDF:
Download this file (101.pdf) 949 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
102.
LEKKAS, E. (1999). - Active fault deformation-Antiseismic Planning in the island of Zakynthos (W. Greece). EUG 10, European Union of Geosciences, Extended Abstract, Vol. 4, No 1, p. 546, Strasbourg

LEKKAS, E. (1998). - Active fault deformation-Antiseismic Planning in the island of Zakynthos (W. Greece). 7th International Conference on Natural and Man-made Hazards, Abstract, p. 90, Chania

Αρχείο PDF:
Download this file (102.pdf) 3788 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
103.
LEKKAS, E. (1999). - Volcanic and seismic-volcanic hazards in Greece. EUG 10, European Union of Geosciences, Extended Abstract, Vol. 4, No 1, p. 546, Strasbourg

LEKKAS, E. (1998). - Volcanic and seismic-volcanic hazards in Greece. 7th International Conference on Natural and Man-made Hazards, Abstract, p. 92, Chania

Αρχείο PDF:
Download this file (103.pdf) 3788 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
104.
LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (1999). - Adana earthquake: Peculiar damage distribution and seismotectonic characteristics. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Engineering Structures, Eds. G. Oliveto, C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 4, 785-798
Αρχείο PDF:
Download this file (104.pdf) 2407 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
105.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (1997). - Καταστροφές στο κάστρο της Ζακύνθου από την εκδήλωση σεισμών και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων. ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Εκτεταμένη Περίληψη, 40-41, Ζάκυνθος

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΟΛΥΒΑ, Μ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. & ΚΟΠΑΝΑΣ, Ι. (2002). - Καταστροφές στο κάστρο της Ζακύνθου από την εκδήλωση σεισμών και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων. ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Τομ. Α΄, 473-485, Ζάκυνθος

Αρχείο PDF:
Download this file (105.pdf) 5983 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
106.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999). - Χώροι υποδοχής απορριμμάτων - αποβλήτων σε σεισμικές φορτίσεις. Heleco ΄99 "Τεχνολογία Περιβάλλοντος για τον 21ο αιώνα", Γ΄ Διεθνής ΄Εκθεση και Συνέδριο, 115-122, Θεσσαλονίκη

LEKKAS, E. (1999). - Landfill response to seismic loading. 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. A, 282-289, Samos

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1999). - Χώροι υποδοχής απορριμμάτων - αποβλήτων σε σεισμικές φορτίσεις. Συμπεριφορά - Εκτίμηση αστοχιών - Βασικές αρχές - Μεθοδολογία αντισεισμικού σχεδιασμού. Ορυκτός Πλούτος, Τομ. 113, 9-20

Αρχείο PDF:
Download this file (106.pdf) 10569 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
107.
ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1999). - Σεισμοτεκτονικά - γεωτεχνικά δεδομένα και δεδομένα τρωτότητας κτιρίων ως παράμετροι διαμόρφωσης του αντισεισμικού σχεδιασμού στην πόλη του Ρεθύμνου. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τομ. ΙΙΙ, 75-82, Ρέθυμνο
Αρχείο PDF:
Download this file (107.pdf) 760 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
108.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, Μ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Κ., ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Α. & ΛΑΛΕΧΟΣ, Σ. (1999). - Ο σεισμός στο Izmit της Τουρκίας, 1999. Σεισμοτεκτονικό πλαίσιο - Χαρακτηριστικά σεισμού & εδαφικής κίνησης - Συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα - Γεωγραφική κατανομή & τυπολογία βλαβών. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τόμος Ειδικής Συνεδρίας, 18σ., Ρέθυμνο
Αρχείο PDF:
Download this file (108.pdf) 8000 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
109.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & ΠΑΓΟΥΝΗΣ, Μ. (1999). - Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου. Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασμού. 4o Εθνικό Συνέδριο "Διαχείριση υδατικών πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου", ΤΕΕ - Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), Βόλος
Αρχείο PDF:
Download this file (109.pdf) 1211 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
110.
PSYCHARIS, I., PAPASTAMATIOU, D., TAFLAMBAS, I., CARYDIS, P., BOUCKOVALAS, G., GAZETAS, G., KALOGERAS, I., STAVRAKAKIS, G., PAVLIDES, S., LEKKAS, E., KRANIS, C., IOANNIDIS, C., CHOLEVAS, C. & PYRROS, D. (1999). - The Athens, Greece Earthquake of September 7, 1999. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, November 1995, Vol. 33, No 11, 8p., California

PSYCHARIS, I., PAPASTAMATIOU, D., TAFLAMBAS, I., CARYDIS, P., BOUCKOVALAS, G., GAZETAS, G., KALOGERAS, I., STAVRAKAKIS, G., PAVLIDES, S., LEKKAS, E., KRANIS, C., IOANNIDIS, C., CHOLEVAS, C. & PYRROS, D. (1999). - The Athens, Greece Earthquake of September 7, 1999. http://www.eeri.org/Reconn/Greece1099/Greece1099.html

Αρχείο PDF:
Download this file (110.pdf) 20780 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
111.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΟΥΚΗΣ, Κ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1999). - Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) στον αντισεισμικό σχεδιασμό και την οργάνωση του Δήμου Χαλανδρίου. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 239-247, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (111.pdf) 741 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
112.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (1999). - Ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό ρευστοποιήσεων. Συγκριτικά στοιχεία από τους σεισμούς του Πύργου και του Κόμπε. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 318-325, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (112.pdf) 4847 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
113.
LEKKAS, E. & FOUNTOULIS, I. (2000). - Influence of local soil conditions on intensity distribution in Cesi (Italy) during the Umbria earthquakes (September 1997). 12th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), 7p., Auckland
Αρχείο PDF:
Download this file (113.pdf) 2466 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
114.
LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (2000). - The Adana earthquake (Turkey) - Seismotectonic framework - Geodynamic phenomena - Impact on the structured environment. 12th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), 8p., Auckland
Αρχείο PDF:
Download this file (114.pdf) 1703 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
115.
LEKKAS, E. (2002). - The role of earthquake-related effects in urban complexes. Natural Hazards, Kluwer Academic Publishers, Vol. 25, 23-35

LEKKAS, E. (1999). - New data for earthquake design of urban complexes - Investigation on the role of special effects in damage occurrence. Soil Dynamics and Earthquake Engineering (SDEE ΄99), Eds. K.Atakan & L.Ottemoller, Publ. Elsevier Science Ltd., Abstract, p. 161, Norway

Αρχείο PDF:
Download this file (115.pdf) 4335 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
116.
LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. & PAPANIKOLAOU, D. (2000). - Intensity distribution and neotectonic macrostructure Pyrgos earthquake data (26 March 1993, Greece). Natural Hazards, Kluwer Academic Publishers, Vol. 21, 19-33
Αρχείο PDF:
Download this file (116.pdf) 4849 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
117.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΝΟΜΙΚΟΥ, Π. (1999). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΓΡΕΒΕΝΑ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 102σ.
Αρχείο PDF:
Download this file (117.pdf) 5561 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
118.
PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., SIDERIS, Ch., FOUNTOULIS, I., DANAMOS, G., KRANIS, Ch., LOZIOS, L. with the contribution of: I. ANTONIOU, E. VASSILAKIS, S. VASILOPOULOU, P. NOMIKOU, I. PAPANIKOLAOU, E. SKOURTSOS and K. SOUKIS (1999). - Geology and tectonics of Western Attica in relation to the 7-9-99 earthquake. Newsletter of E.C.P.F.E., Council of Europe, Issue No 3, 30-34, December 1999
Αρχείο PDF:
Download this file (118.pdf) 3976 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
119.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΡΟΔΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 115σ.
Αρχείο PDF:
Download this file (119.pdf) 619 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
120.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΤΡΟΠΑΙΑ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 117σ.
Αρχείο PDF:
Download this file (120.pdf) 7757 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
121.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΠΥΡΓΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 117σ.
Αρχείο PDF:
Download this file (121.pdf) 3151 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
122.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000). - Το επιχειρησιακό διασωστικό και επιστημονικό έργο της Ελληνικής αποστολής στον καταστροφικό σεισμό του Izmit (17 Αυγούστου 1999, Τουρκία). Συνέδριο Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών - Επιστημονική Προσέγγιση - Κοινωνική διάσταση, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. - Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙΘ-ΕΚΑΒ, 91-109, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (122.pdf) 8871 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
123.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΖΑΚΥΝΘΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 145σ.
Αρχείο PDF:
Download this file (123.pdf) 6308 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
124.
LEKKAS, E., LOZIOS, S. & DANAMOS, G. (2000). - Geotectonic regime and damage distribution at the city of Ano Liosia (Athens, Greece) during the earthquake of September 7, 1999. XXVII General Assembly, European Seismological Commission (ESC), 155-159, Lisbon
Αρχείο PDF:
Download this file (124.pdf) 4563 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
125.
PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (2000). - SIR-C/X Space Shuttle Images Contribution in Assessment of Flood Risk. The Case of Athens Basin. International Geosciences & Remote Sensing Symposium (IEEE, IGARSS 2000), Vol. I, 328-330, Hawaii
Αρχείο PDF:
Download this file (125.pdf) 320 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
126.
FOUNTOULIS, I., KRANIS, H., LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SKOURTSOS, M. (2000). - Quaternary deformation in Grevena basin (W. Macedonia, Greece): Importance of shear and compression. Annales Géologiques des Pays Helléniques, Vol. XXXVIII, Fasc.C., 123-132, Athènes
Αρχείο PDF:
Download this file (126.pdf) 6226 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
127.
LEKKAS, E. (2000). - A multidisciplinary project for urban and emergency planning in seismic regions: the case of Pyrgos city (W. Peloponnese Greece). 6th International Conference on Seismic Zonation, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Vol. II, 1017-1022, California
Αρχείο PDF:
Download this file (127.pdf) 1498 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
128.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. (2000). - Στρωματογραφία και τεκτονοϊζηματογενής εξέλιξη της νήσου Ζακύνθου. ΣT΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Τομ. Α΄, 235-248, Ζάκυνθος
Αρχείο PDF:
Download this file (128.pdf) 5176 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
129.
TSIAMBAOS, G., LEKKAS, E., GIANNAROS, Ch. & VASSILIOU, I. (2000). - Geological and geotechnical conditions of the city of Agrinion, Greece. International Conference on Geotechnical and Geological Engineering (GeoEng 2000), 6p., Melbourne
Αρχείο PDF:
Download this file (129.pdf) 5939 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
130.
LEKKAS, E. & PAPANIKOLAOU, D. (2000). - Determination of landslide hazard microzones - The case of Kanalia village (Karditsa, Greece). International Conference on Geotechnical and Geological Engineering (GeoEng 2000), 6p., Melbourne
Αρχείο PDF:
Download this file (130.pdf) 6460 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
131.
LEKKAS, E. (2000). - Geodynamic framework and regional structure as factors affecting the Earthquake Planning of Zakinthos Municipality (Greece). Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 3, 165-174
Αρχείο PDF:
Download this file (131.pdf) 570 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
132.
LEKKAS, E. (2000). - Analysis of damage parameters of the Chi-Chi Taiwan earthquake. Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 3, 419-432
Αρχείο PDF:
Download this file (132.pdf) 1103 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
133.
LEKKAS, E. (2000). - New data for seismic hazard analysis. Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 3, 245-255
Αρχείο PDF:
Download this file (133.pdf) 4921 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
134.
LEKKAS, E. (2001). - Landslide Hazards in Greece. EUG XI, European Union of Geosciences, Cambridge Publications, Abstract Volume, Vol. 6, No 1, p. 508, Strasbourg
Αρχείο PDF:
Download this file (134.pdf) 2432 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
135.
LEKKAS, E. (2001). - Flood Hazards in Mainland Greece. EUG XI, European Union of Geosciences, Cambridge Publications, Abstract Volume, Vol. 6, No 1, p. 508, Strasbourg
Αρχείο PDF:
Download this file (135.pdf) 2432 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
136.
LEKKAS, E. (2001). - The Athens earthquake (7 September 1999): Intensity distribution and controlling factors. Engineering Geology, Publ. Elsevier Science Ltd., Vol. 59, 297-311

LEKKAS, E. (2000). - The Athens earthquake (7 September 1999): Intensity distribution and controlling factors. International Symposium on Dynamic Evolution of Active Faulting in the Mediterranean Region (CRAAG), Abstract, Algiers

Αρχείο PDF:
Download this file (136.pdf) 2635 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
137.
KRANIS, H. & LEKKAS, E. (2000). - The Pavliani Fault Zone: Evidence for westward propagation of the North Anatolian Fault Zone in Eastern Mainland Greece. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.48, Izmir
Αρχείο PDF:
Download this file (137.pdf) 506 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
138.
LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. & SAKELLARIOU, D. (2000). - Alpine geodynamic structure of Rhodos island, SE Aegean sea. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.21, Izmir
Αρχείο PDF:
Download this file (138.pdf) 810 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
139.
LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2000). - Geology of Archagelos area, Rhodos island, Greece. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.23, Izmir
Αρχείο PDF:
Download this file (139.pdf) 442 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
140.
SAKELLARIOU, D., LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. (2000). - Plio-Quaternary tectonics on Rhodos island, SE Aegean Sea. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.42, Izmir
Αρχείο PDF:
Download this file (140.pdf) 446 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
141.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2001). - Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήματα που απαντώνται σε θεμελιώσεις τεχνικών έργων παρά τα ρήγματα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 193-200, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (141.pdf) 357 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
142.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (2001). - Εντοπισμός περιοχών υψηλής πιθανότητας ρευστοποίησης με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπισης στην Δυτική Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 185-192, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (142.pdf) 868 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
143.
LEKKAS, E. (2000). - The 1999 earthquake activity in the broader area of Izmit. An actualistic deformation study on strike-slip faults. Asian Seismological Commission 2000 (ASC), Abstract, Tehran

LEKKAS, E. (2000). - The 1999 earthquake activity in the broader area of Izmit. An actualistic deformation study on strike-slip faults. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.191, Izmir

LEKKAS, E. (2001). - The 1999 earthquake activity in Izmit, NW Turkey. An opportunity for the study of actualistic strike-slip related tectonic forms. 9th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. ΧΧΧΙV/4, 1523-1529, Athens

LEKKAS, E. (2004). - The 1999 earthquake activity in Izmit. The study of actualistic strike-slip tectonic forms. Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, 1-15

Αρχείο PDF:
Download this file (143d.pdf) 1370 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
144.
LEKKAS, E. (2000). - Intensity distribution and controlling factors at the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). International Symposium on Dynamic Evolution of Active Faulting in the Mediterranean Region (CRAAG), Abstract, Algiers

LEKKAS, E. (2000). - Intensity distribution and controlling factors at the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). Asian Seismological Commission 2000 (ASC), Abstract, Tehran

LEKKAS, E. (2001). - Parameters of intensity distribution in the Izmit and Düzce (Turkey) earthquakes. 9th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. ΧΧΧΙV/4, 1515-1521, Athens

LEKKAS, E. (2001). - Parameters of intensity distribution in the Izmit and Düzce (Turkey) earthquakes. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), 159-167, Izmir

LEKKAS, E. (2002). - Intensities distribution and parameters controlling their geographic differentiation during the earthquakes of Izmit and Düzce (Turkey 1999). Geologica Balcanica, 32.2-4, 199-208

LEKKAS, E. (2004). - Parameters of intensity distribution in the Izmit and Düzce (Turkey) earthquakes. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 147-157

Αρχείο PDF:
Download this file (144.pdf) 1524 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
145.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΜΑΥΡΙΚΑΣ, Γ. (2001). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νήσων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 11-17, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (145.pdf) 4412 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
146.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001). - Γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής μεταξύ των ορέων Αιγάλεω και Πάρνηθας (Αττική, Ελλάδα) και η σημασία τους στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 19-27, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (146.pdf) 605 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
147.
LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2001). - Position of the Middle Triassic Tyros beds in the Gavrovo-Tripolis unit (Rhodes island, Dodecanese, Greece). International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), 1-6, Izmir

LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2001). - The occurrence and geodynamic significance of the volcano-sedimentary Tyros-beds (base of the Gavrovo-Tripolis unit) on Rhodes island, Dodekanese, SE Aegean. 9th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. ΧΧΧΙV/1, 83-89, Athens

LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2002). - Position of the Middle Triassic Tyros beds in the Gavrovo-Tripolis unit (Rhodes island, Dodecanese, Greece). Geologica Carpathica, Vol. 53, 1, 37-44, Bratislava

Αρχείο PDF:
Download this file (147.pdf) 470 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
148.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001). - Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Λευκάδας. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 157-163, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (148.pdf) 3805 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
149.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001). - Φαινόμενα συνιζηματογενούς τεκτονισμού κατά τη μετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηματογένεση στην Ιόνια ενότητα (περιοχή Μεσολόγγι). 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 191-198, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (149.pdf) 802 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
150.
ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001). - Ο Σεισμός στο Gujarat, Δυτική Ινδία (26 Ιανουαρίου 2001). Ένα γεωδυναμικό επεισόδιο σε ενδοηπειρωτικό περιβάλλον συμπίεσης; 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/4, 1403-1415, Αθήνα

LOZIOS, S.G., LEKKAS, E.L. & DANAMOS, G.D. (2004). - The Gujarat, West India earthquake, (26 January 2001): A geodynamic episode in an intra-plate compressional regime. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 23-31

Αρχείο PDF:
Download this file (150.pdf) 6812 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
151.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001). - Νέα δεδομένα για την μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας (Σεισμοί: Ιαπωνίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Taiwan, Ινδίας). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Β, 201-209, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (151.pdf) 1016 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
152.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ., ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ, Ε. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2001). - Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό του Δήμου Λουτρακίου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Β, 211-218, Θεσσαλονίκη

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2002). - Διαχείριση σεισμικού κινδύνου στο δήμο Λουτρακίου. 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Αρχείο PDF:
Download this file (152.pdf) 1125 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
153.
LOZIOS, S., LEKKAS, E. & DANAMOS, G. (2002). - The recent seismic activity in Gujarat region (Western India). Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 5, 597-606
Αρχείο PDF:
Download this file (153.pdf) 718 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
154.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001). - Παράγοντες που επέδρασαν στον τύπο, στην ένταση και στην κατανομή των ζημιών στο σεισμό του Gujarat, Ινδία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Α, 215-223, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (154.pdf) 1385 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
155.
LEKKAS, E. (2002). - Reduction of landslide risk by the use of mild explosives: the case of Rhodes city (Greece). Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 5, 671-679
Αρχείο PDF:
Download this file (155.pdf) 5205 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
156.
LEKKAS, E., KRANIS, H. (2002). - Active tectonic deformation and migration - Distribution of seismic activity in the wider area of Anatolia and the Middle East. 1st International Symposium of Istanbul Technical University, The Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, Abstract, p. 44, Istanbul
Αρχείο PDF:
Download this file (156.pdf) 467 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
157.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Διαχείριση έκτακτης ανάγκης σε μεγάλης κλίμακας σεισμικές καταστροφές. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τομ. II, 400-407, Θεσσαλονίκη

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Διαχείριση συν-καταστροφικού σταδίου μεγάλης κλίμακας σεισμικών καταστροφών. 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Αρχείο PDF:
Download this file (157.pdf) 904 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
158.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε σεισμικές καταστροφές. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τομ. II, 394-399, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (158.pdf) 1115 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
159.
KRANIS, H., LEKKAS, E., LOZIOS, S. & BAKOPOULOU, A. (2004). - Active faults and seismic hazard assessment at municipality level - The case of Tenea (Corinthia, Greece). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 105-116
Αρχείο PDF:
Download this file (159.pdf) 416 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
160.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Ο ρόλος των τεκτονικών δομών οριζόντιας ολίσθησης στην τυπολογία των καταστροφών κατά τους σεισμούς του Izmit και Düzce (Τουρκία). 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

LEKKAS, E. (2003). - The role of transcurrent fault structures in damage typology during the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). 5th National Conference on Earthquake Engineering, 35-36, Istanbul

LEKKAS, E. (2003). - The role of transcurrent fault structures in damage typology during the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Resistant Engineering Structures, Eds. G. Latini, C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 13, 345-357

Αρχείο PDF:
Download this file (160.pdf) 401 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
161.
LOZIOS, S.G., DANAMOS, G.D. & LEKKAS, E.L. (2004). - Seismic strike slip faults on a major boundary transverse to the Apenninic chain. The case of Molise (South Italy) earthquake (October 31, 2002). Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 161-174
Αρχείο PDF:
Download this file (161.pdf) 1122 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
162.
PAPANIKOLAOU, I.D. & LEKKAS, E.L. (2008). - Lithostratigraphic differentiation of the Gavrovo and the Ionian flysch in the Southern Akarnania and the role of the Agrilia and Evinos transverse fault zones. Hellenic Journal of Geoscienses, vol. 43, 41-55
Αρχείο PDF:
Download this file (162.pdf) 4368 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
163.
LOZIOS, S.G., LEKKAS, E.L. & CHATZISTAVROU, L.C. (2004). - Surficial expression of seismic faults and urban planning. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 91-102
Αρχείο PDF:
Download this file (163.pdf) 775 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
164.
LEKKAS, E.L., LOZIOS, S.G. & DANAMOS, G.D. (2003). - The Bingol, Eastern Turkey, Earthquake. Co-seismic phenomena and damage distribution. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver
Αρχείο PDF:
Download this file (164.pdf) 5484 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
165.
LEKKAS, E. & KRANIS, H. (2003). - The Algerian earthquake (May 21, 2003): Results of field reconnaissance on damage evaluation, surficial deformation and geological site effects. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (2004). - The Algerian earthquake (21 May, 2003, Mw=6,8): seismotectonic setting, geodynamic phenomena and damage evaluation. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract, Vol. II, 594-595, Thessaloniki

Αρχείο PDF:
Download this file (165.pdf) 4825 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
166.
MARGARIS, B., PAPAIOANNOU, C., THEODULIDIS, N., SAVVAIDIS, A., ANASTASIADIS, A., KLIMIS, N., MAKRA, K., DEMOSTHENOUS, M., KARAKOSTAS, C., LEKIDIS, V., MAKARIOS, T., SALONIKIOS, T., SOUS, S., CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DANAMOS, G. (2003). - Preliminary observations on the August 14, 2003, Lefkada island (Western Greece) earthquake. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, November 2003, Vol. 37, No 11, 1-12, California

MARGARIS, B., PAPAIOANNOU, C., THEODULIDIS, N., SAVVAIDIS, A., ANASTASIADIS, A., KLIMIS, N., MAKRA, K., DEMOSTHENOUS, M., KARAKOSTAS, C., LEKIDIS, V., MAKARIOS, T., SALONIKIOS, T., SOUS, S., CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DANAMOS, G. (2003). - Preliminary observations on the August 14, 2003, Lefkada island (Western Greece) earthquake. www.eeri.org/lfe/greece_lefkada.html

CARYDIS, P., LEKKAS, E., LOZIOS, S., SKOURTSOS, E. & DANAMOS, G. (2003). - Preliminary observations on the August 14, 2003 Lefkada, Greece, earthquake. www.eeri.org/lfe/greece.html

Αρχείο PDF:
Download this file (166.pdf) 2912 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
167.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε. & ΒΕΡΥΚΙΟΥ, Ε. (2004). - Η γεωγραφική κατανομή των κατολισθήσεων στο σεισμό της Λευκάδας (14 Αυγούστου 2003) και οι παράγοντες που ευνόησαν την εκδήλωσή τους. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τεύχος Εκτεταμένων Περιλήψεων, 130-131, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (167.pdf) 138 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
168.
ΛΕΚΚΑΣ Ε. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. (2004). - Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων σε Περιοχές Ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Σημασίας: Η Περίπτωση του Κόκκινου Βράχου Ζακύνθου. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τόμ. I, 136-143, Μυτιλήνη
Αρχείο PDF:
Download this file (168.pdf) 662 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
169.
FOUMELIS, M., LEKKAS, E. & PARCHARIDIS, I. (2004). - Landslide susceptibility mapping by GIS-based qualitative weighting procedure in Corinth area. 10th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXVI/2, 904-912, Thessalloniki
Αρχείο PDF:
Download this file (169.pdf) 288 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
170.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2004). - Πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπειρίες από την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας σεισμικών καταστροφών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Θεσσαλονίκη
Αρχείο PDF:
Download this file (170.pdf) 265 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
171.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005). - Ο σεισμός των 9.0R και τα παλιρροϊκά κύματα βαρύτητας της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό. Παράγοντες που επέδρασαν στην κατανομή και το είδος των καταστροφών. Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ - Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Φυσικές καταστροφές με έμφαση στους σεισμούς και στα κύματα βαρύτητας (Tsunamis), Αθήνα

 

Αρχείο PDF:
Download this file (171.pdf) 866 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
172.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. & ΛΕΚΚΑΣ, E. (2005). - Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου - Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Βόλος
Αρχείο PDF:
Download this file (172.pdf) 4445 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
173.
ΤΑΡΛΑ, K., ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, E., ΤΖΕΛΕΠΗΣ, Ν., ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΟΥ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΛΑΔΑΚΗ, Α., ΠΛΕΣΣΑΣ, Σ. (2005). - Ολοκληρωμένος επιτελικός σχεδιασμός οδικής ασφάλειας και διαχείρισης της λειτουργίας οδικού δικτύου. Εφαρμογή στο εθνικό οδικό δίκτυο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Βόλος
Αρχείο PDF:
Download this file (173.pdf) 4229 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
174.
LEKKAS, E., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2005). - The earthquake M=9.0 of 26th December 2005 and the catastrophic tsunami of the Indian Ocean: Analysis of effects on buildings and infrastructures. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 237, Istanbul

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2006). - Οι επιπτώσεις του σεισμού 9.0R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 (Ινδικός Ωκεανός) και των επακόλουθων θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας στις κατασκευές και στα έργα υποδομής. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ - Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Τόμος Γ, 71-82, Αλεξανδρούπολη

Αρχείο PDF:
Download this file (174.pdf) 3049 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
175.
LEKKAS, E., SEGOU, M., PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M. (2005). - Tectonic analysis of the Konitsa Area (Northern Greece) using remotely sensing data. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 107, Istanbul
Αρχείο PDF:
Download this file (175.pdf) 1685 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
176.
PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E., FOUMELIS, M., SEGOU, M. (2005). - InSAR deformation measurements and related earthquake-triggered landslides of Lefkada 14/08/2003 seismic event. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 105, Istanbul
Αρχείο PDF:
Download this file (176.pdf) 1693 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
177.
PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E., FOUMELIS, M. (2005). - Tsunami impact depending on coastal morphology: The case of Phuchet Island and Khao Lac coast (Thailand). International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region. Abstracts, 238, Istanbul
Αρχείο PDF:
Download this file (177.pdf) 1632 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
178.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2005). - Γεωδυναμικό - Γεωτεχνικό πλαίσιο και ανάδειξη της περιοχής Αλυκών Ζακύνθου. Συνέδριο Πολιτιστικού Οργανισμού "Πλατύφορος" Ζακύνθου, Ζάκυνθος
Αρχείο PDF:
Download this file (178.pdf) 1226 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
179.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΝΟΜΙΚΟΥ, Π., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (2005). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου και σύγχρονη νεοτεκτονική παραμόρφωση. Νισυριακά, Τόμος 16, 66-96, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (179 Nisyros.pdf) 15178 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
180.
PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. (2006). - Epicentral-Near Field and Far-Field effects from recent earthquakes in Greece. Implications for the recently introduced INQUA scale. European Geosciences Union (EGU), Abstracts, Vol. 8, 07078, Vienna, Austria

PAPANIKOLAOU, I., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. (2009). - Advances and limitations of the Environmental Seismic Intensity scale (ESI 2007) regarding near-field and far-field effects from recent earthquakes in Greece, implication for the seismic hazard assessment. Palaeoseismology: Historical and Prehistorixal Records of Earthquake Ground Effects for Seismic Hazard Assessment (Reicherter, K., Michetti, A.M., & Silva, P.G. (eds)). Geological Society of London, Special Publications, 316: 11-30, London

Αρχείο PDF:
Download this file (180.pdf) 1567 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
181.
LEKKAS, E., SKOYRTSOS, E. (2005). - Αποστολή στο Πακιστάν. Ο σεισμός 7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005. Ημερίδα Αποστολή στο Πακιστάν - Σεισμός 7,6R 8 Οκτωβρίου 2005. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, 21σ, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (181.pdf) 3095 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
182.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΟΖΙΟΣ, ΣΤ. (2005). - Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Καρδίτσας - Σοφάδων. 1ο Πανελληνιο Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, 170-176, Καρδίτσα
Αρχείο PDF:
Download this file (182.pdf) 188 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
183.
PARCHARIDIS, IS., FOUMELIS, M., LEKKAS, E., SEGOU, M. (2006). - Implication of Secondary Geodynamic Phenomena on Co-Seismic Interferometric Coherence. FRINGE 2006, European Space Agency, Special Publication, Issue 610, 6σ, Italy
Αρχείο PDF:
Download this file (183.pdf) 3573 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
184.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2006). - Ο Σεισμός των Κυθήρων (Μ=6.9R) της 8ης Ιανουαρίου 2006: Ένα μέγιστο γεωτεκτονικό επεισόδιο. Επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κύθηρα

LEKKAS, E., DANAMOS, G. (2006). - Preliminary Observations of the January 8, 2006 Kythira Island (South Western Greece) Earthquake (Mw 6.9). Newsletter EERI (Earthquake Engineering Research Institute), http://www.eeri.org/lfe/greece_kythira_island.html

Αρχείο PDF:
Download this file (184.pdf) 2533 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
185.
VOULGARIS, N., DRAKATOS, G., LEKKAS, E., KARASTATHIS, V., VALADAKI, K., PLESSAS, S. (2006). - Seismic Hazard Assessment in the Aspropirgos area, Athens (Greece). AGU Fall Meeting, Session S01, RN 6841, Abs, San Fransisco
Αρχείο PDF:
Download this file (185.pdf) 317 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
186.
VALADAKI, K., PLESSAS, S., LEKKAS, E., DRAKATOS, G., TOURNIS, S. (2006). - Integrated system for decision-making and management of seismic danger.1st Asia-Pacific Conference for ESRI Users, Abstracts (CD), Hong Kong
Αρχείο PDF:
Download this file (186.pdf) 206 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
187.
LEKKAS, E., SKOURTSOS, E. (2006). - Tectonic of the October 8th earthquake in northern Pakistan. 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards, Abstracts, 65, Patras

SKOURTSOS, E., and LEKKAS, E. (2007). - The Tectonic Setting of the October 8th 2005 Earthquake in Kashmir, North Pakistan. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/1, 463-474, Athens

Αρχείο PDF:
Download this file (187.pdf) 2213 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
188.
ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2006). - Ο σειμός 7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης "Ηιών", Τεύχος 3 - 2006, Άρθρο 00017, 14-15, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (188.pdf) 1747 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
189.
LEKKAS, E. (2007). - The preceding seismic-volcanic activity of Santorini volcano (1600 B.C.), as a warning factor for the Akrotiri residents. European Geosciences Union 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 07665, 2007, SRef-ID 1607-7962/gra/EGU2007-A-07665, Vienna
Αρχείο PDF:
Download this file (189.pdf) 37 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
190.
LEKKAS, E., KRANIS, H., VOULGARIS, N. (2007). - The Sophades (Thessaly) earthquake revisited: morphotectonic analysis of the Ekkara fault system and seismic risk assessment of SW Thessaly. European Geosciences Union 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 07897, 2007, SRef-ID 1607-7962/gra/EGU2007-A-07897, Vienna
Αρχείο PDF:
Download this file (190.pdf) 34 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
191.
PARCHARIDIS, I., FOUMELIS, M., LEKKAS, E. (2007). - Vertical Tectonic Motion in Andaman Islands detected by Multi-Temporal Satellite Radar Images. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/4, 2020-2031, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (191.pdf) 1468 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
192.
LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. (2007). - Implications for the Correlation of the Hellenic Nappes in SW Aegean: the Geological Structure of the Archangelos Region, Rhodes Island. 11th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XXXΧ/1, 374-385, Athens
Αρχείο PDF:
Download this file (192.pdf) 926 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
193.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΦΟΥΜΕΛΗΣ, Μ. (2007). - Διαχείριση Συν-καταστροφικού Σταδίου σε Παγκόσμιας Κλίμακας Φυσικές Καταστροφές σε Χώρες του Τρίτου Κόσμου: Ο Σεισμός Μ=9.2R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και ο Σεισμός Μ=7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 414-423, Αθήνα

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Ι., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΦΟΥΜΕΛΗΣ, Μ. (2008). - Διαχείριση Συν-καταστροφικού Σταδίου σε Παγκόσμιας Κλίμακας Φυσικές Καταστροφές σε Χώρες του Τρίτου Κόσμου: Ο Σεισμός Μ=9.2R της 26ης Δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό Ωκεανό και ο Σεισμός Μ=7.6R της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

Αρχείο PDF:
Download this file (193.pdf) 1306 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
194.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε., ΜΙΝΟΥ - ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. (2007). - Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών - Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης εξ' Αποστάσεως (e-learning) του ΕΚΠΑ. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007). - Εκπαίδευση Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών με χρήση καινοτόμων εξ αποστάσεως μεθόδων (e-learning). Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο «Μεταρρύθμιση και Αποτελεσματικότητα για τους πολίτες και την κοινωνία», Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Αθήνα

Αρχείο PDF:
Download this file (194.pdf) 363 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
195.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΤΣΙΟΥΜΑΣ, Β., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ. (2007). - Αξιοποίηση των Θερμών Πηγών Σουλαντά, Νομού Καρδίτσας. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (195 Soulanta FullPaper.pdf) 880 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
196.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007). - Πυρκαγιές Πελοπόννησος 2007, Ένα Περιβαλλοντικό Ολοκαύτωμα. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Αθήνα
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
197.
ΛΟΓΟΣ, Ε., ΤΣΙΟΥΜΑΣ, Β., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007). - Υδρογεωλογικές Συνθήκες Νήσου Τήλου. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 424-433, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (197.pdf) 4565 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
198.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, Χ. (2008). - Στοιχεία τέχνης και αισθητικής στα γεωδυναμικά φαινόμενα της Σαντορίνης. Μεταβλητότητα και εξέλιξη στη δυναμική του ωραίου. 2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, p. 97-102, Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (198.pdf) 1549 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
199.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2007) Ο ρόλος των τεκτονικών δομών στη διαμόρφωση των σεισμικών εντάσεων. Συμπόσιο Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ηλία Μαριολάκου, Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας, abstracts, 3, Αθήνα.
Αρχείο PDF:
Download this file (199.pdf) 1288 Kb
Περισσότερα...
 
Εκτύπωση
200.
ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2008). - Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων που Απαντώνται σε Θεμελιώσεις περί τα Ρήγματα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - Τ.Ε.Ε. - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ε.Μ.Π., Αθήνα
Αρχείο PDF:
Download this file (200.pdf) 1261 Kb
Περισσότερα...
 


Σελίδα 2 από 3